αζιμουθιακός κύκλος

αζιμουθιακός κύκλος
(Αστρον.). Γεωδαιτικό όργανο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση οριζόντιων γωνιών (αζιμούθια). Οι γωνίες καθορίζονται από το σημείο στάσης του οργάνου και από δύο σημεία του εδάφους. Το όργανο αποτελείται από δύο κύρια μέρη, τη σκοπευτική διόπτρα και τον οριζόντιο κύκλο, κατάλληλα διαιρεμένο σε μοίρες ή βαθμούς. Στην ίδια κατηγορία οργάνων υπάγονται το αστρολάβιο (ή αστρολάβος) των αρχαίων χρόνων, καθώς και ο θεοδόλιχος, που μετρά συνήθως κατακόρυφες γωνίες, πολλές φορές μάλιστα οριζόντιες και κατακόρυφες ταυτόχρονα. Α.κ. αποκαλείται επίσης ο οριζόντιος διαιρεμένος κύκλος ενός θεοδόλιχου.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • κύκλος — Κάθε καμπύλη του επιπέδου που αποτελεί τον γεωμετρικό τόπο των σημείων του που ισαπέχουν από ένα ορισμένο σημείο. Αν Ε είναι ένα επίπεδο, Ο ένα σημείο του και ρ θετικός αριθμός, τότε υπάρχει ένας και μόνο ένας κ. του επιπέδου Ε με την ιδιότητα… …   Dictionary of Greek

  • θεοδόλιχος — Τοπογραφικό όργανο κατάλληλο για τη μέτρηση, με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, των αζιμουθιακών και ζενιθιακών γωνιών, που είναι απαραίτητες για τον τριγωνισμό, δηλαδή τον προσδιορισμό της θέσης σημείων της γήινης επιφάνειας, τα οποία έχουν… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”